Wonden

Onder wonden wordt verstaan ulcus cruris (open been), decubitus (doorligwonden) en de diabetische voet. Deze zijn vaak het gevolg van de huidaandoening oedeem.