Overbeharing

Overbeharing kan worden opgedeeld in twee vormen namelijk:

  • Hypertrichose; overmatige haargroei op plaatsen waar van nature al enige haargroei aanwezig is. Te denken valt aan haartjes in het gezicht, bij de slapen en wenkbrauwen. Maar ook haren op de armen, benen en romp die langer worden en in aantal toenemen.
  • Hirsutisme; een aandoening waar haargroei optreedt bij vrouwen op plaatsen waar meestal alleen mannen haren ontwikkelen zoals op de bovenlip, wangen, hals, borst en buik.

Overbeharing kan aangeboren zijn of hormonaal van aard.